Dečjem folklorno-umetničkom ansamblu „Vločka“ dodeljena su sredstva od Opštine Kovačica u iznosu od 32.000,00 dinara za projekat „Volimo igru, ples, pevanje“ a na osnovu Javnog konkursa za sufinansiranje projekta u oblasti kulture za 2021. godinu.
Novčana sredstva su korišćena za nabavku dopunskih tehničkih sredstava za DFUA „Vločka“ a to su: mikrofon, stalak sa mikrofo i kabl za mikrofon.