Kao i svake školske godine, u okviru proslave u restoranu „Glamur“ za Dan škole udeljena su priznanja našim jubilantima (kolegama koji su napunili 10, 20, 30 ili 35 godina rada u našoj školi) i uspešnim nastavnicima. Ove godine priznanja su dodeljena sledećim zaposlenima:

Anna Hrkova

Vieroslava Valovec

Zuzana Petrik

Ana Čipkar Farkaš

Eva Poljak Hrk

Pavel Tomaš ml.

Juraj Cicka

Sanja Bojković

Zuzana Kutalek

Pavel Urban

Evka Omasta

Gordana Stanisavljević

Vlasta Kirić

Sanja Bojković

 

A priznanja su udeljena i našim penzionerima koji su nastavili da nižu uspehe sa našim učenicima:

Maria Kotvaš

Pavel Tomaš st.