Naši nastavnici Darina Poljak, Anna Hrk i Vlado Šimek posetili su školu u Gložanu gde je u organizaciji Pedagoškog zavoda Vojvodine održana koferencija „Kreativni učitelj v IKT sredini“.
Konferencija je bila dana 28.11.2019 a jednu prezentaciju su imali i naši nastavnici.