Dňa 11.10.2022. našu školu návšívili predsedníčka NRSNM Tatjana Vujačićová a členka NRSNM Svetlana Zolňanová, ktoré priniesli pre žiakov slovenských tried darčeky.

Piatáci dostali do daru školský príbor, všetci žiaci slovenských tried dostali darčeky ohľadom sčítania obyvateľstva a žiaci ktorí navštevujú hodiny slovenčiny s prvkámi narodnej kultúry dostali zošit. V mene našich žiakov ďakujeme!