Kovačickí štvrtáci si 11. oktobra 2022 so svojími učitelkami Z. Svetlíkovou, Z. Petríkovou a K.Pavelovou pozreli výstavu umeleckej tvorby, úžitkovej tvorby a zberateľskej činnosti.