Novi dopis o zaključnom ocenjivanu školske 2019/2020. godine možete pogledati:

OVDE.

Dakle za nastavne dane u junu roditelji treba da prijave učenike samo u izuzetnim okolnostima a ne proizvoljno. Ne treba se prijavljivati za popravljanje ocena ako se zaključna ocena može dati i na osnovu dosadašnjih ocena (od početka školske godinedo sada), već samo ako nema elemenata za utvrđivanje zaključne ocene a to su samo izuzetni slučajevi.