Preko raspusta instalirano je novih 47 kompjutera u kabinetima informatike i računarstva. Računari su nabavljeni zahvaljujući projektu Ministarstva prosvete.