Dana 11.12.2109. nabavljena je nova školska tabla za učenike u produženom broavku.
Radost sa učenicima podelio je i naš školski domar Juraj Cicka.