У складу са упутством министарства од 13.5.2020. обавештавам вас о важним активностима:

– настава на даљину завршава се 29.5.2020. године.
– у периоду од 18.5.2020. до 22.5.2020. године, предметни наставници ће обавестити ученике о предлогу закључне оцене;
– у периоду од 23.5.2020. до 27.5.2020. године родитељ је у обавези да обавести одељењског старешину о намери ученика да поправи оцену из одређеног предмета, како би након тог периода наставник у што краћем року, обавестио ученика на који начин ће бити испитиван и које области треба да понови.

– у понедељак, 1.6.2020. године ученици од одељењских старешина преузимају два теста, тест из српског језика и комбиновани тест; тестове решавају код куће и враћају одељењском старешини у уторак, 2.6.2020. године.
– 1.6.2020.године ученици су у обавези да донесу одељењском старешини ђачку књижицу са залепљеном сликом, која ће код одељењског старешине остати до завршног испита.
– у уторак, 2.6.2020. године сви ученици осмог разреда решавају тест из математике, у периоду од 8 до 10 часова (на тај начин ће се упознати са процедуром која ће бити идетична и на завршном испиту).
– тестове ће прегледати предметни наставници, који ће ученицима пружити и повратну информацију у вези са резултатима, начинима на који се комуникација одвијала за време наставе на даљину.
– у периоду од 3.6.2020. до 5.6.2020. године школа организује посебне часове у трајању од један и по сат по одељењу, на којима ће се ученицима који желе, пружити могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређене наставне области (могу поправити оцену);
– у периоду од 3.6.2020. до 15.6.2020. године школа организује припремну наставу за полагање завршног испита, у складу са исказаним потребама ученика (родитељ је у обавези да најкасније до 25.5.2020. године обавести одељењског старешину да ли ће ученик и које наставне предмете похађати у оквиру припремне наставе).
– завршни испит реализоваће се 17., 18. и 19. јуна 2020. године.
НАПОМЕНА: Све предвиђене активности у школи, организоваће се у мањим групама, по одређеној сатници, са којом ће одељењске старешине благовремено упознати ученике и родитеље, како би се осигурали безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција.