Zahvaljujući donaciji firme White Rook iz Kovačice, dana 23. i 25. 11. 2021. je u našoj školi održan dvodnevni seminar „Mentalno-higijenski aspekti veština asertivne komunikacije“.

Dana 25.11.2021. su u zaposleni naše škole bili i na predavanjima u Domu zdravlja Kovačica. Teme su bile vezane za mentalno zdravlje dece i omladine a tri predavanja su održali predstavnici Kliničkog centra Vojvodine.