Obvodová súťaž zo slovenčiny bola usporiadana v Aradáči, 6.4.2019.

Piatak Adam Farkaš obsadil 2. miesto, šiestačka Elena Petríková obsadila 1. miesto,  siedmak Andrej Majdlik 3. miesto, ôsmaci Denis Ďuriš obsadil 2. miesto a Igor Čižik 3. miesto.