Na času fizike kod nastavnika Nenada Grozdanića, učenici su izračunavali period oscilovanja matematickog klatna – računski i izvođenjem ogleda.
Ovaj ugledni čas je održan sa učenicima VIII-3 odeljenja.