Dnes (23. 03. 2020.) od 16. hodiny na programe TV OK vysielané budú prednášky pre žiakov základných škôl po slovensky. Teda, okrem na Televízii Petrovec, školopovinní majú príležitosť sledovať výučbu aj na TV OK.

Rozvrh pre pondelok, 23. marca:

16:00 – piataci: matematika

16:30 – šiestaci: matematika

17:00 – druháci: matematika

17:30 – siedmaci: biológia

18:00 – ôsmaci: biológia

Rozvrh pre utorok, 24. marca:

16:00 – siedmaci: matematika

16:30 – ôsmaci: matematika

17:00 – tretiaci: matematika

17:30 – šiestaci: biológia

18:00 – piataci: zemepis

Rozvrh pre stredu, 25. marca:

12:00 – piataci: dejepis

12:30 – prváci: matematika

13:00 – siedmaci: chémia

13:30 – ôsmaci: dejepis

14:00 – ôsmaci: fyzika

14:30 – šiestaci: fyzika

Rozvrh pre štvrtok, 26. marca:

12:30 – šiestaci: dejepis

13:00 – druháci: matematika

13:30 – ôsmaci: chémia

14:00 – siedmaci: dejepis

Rozvrh pre piatok, 27. marca:

16:00 – šiestaci: fyzika

16:30 – siedmaci: zemepis

17:00 – štvrtáci: matematika

17:30 – ôsmaci: zemepis

18:00 – šiestaci: zemepis

18:30 – siedmaci: fyzika

Predmet Slovenský jazyk žiaci majú sledovať na druhom programe Rádio-televízie Vojvodina od pondelka do piatka od 7:45 do 9:45. V pondelok a v stredu sa vysiela slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník a vo štvrtok a piatok pre 5. – 8. ročník.

Teda, na TV OK žiaci môžu sledovať online prednášky, ROVNAKÉ AKO NA TV PETROVEC.

Rozvrh vysielaní pre TV Petrovec možno si preveriť na fb stánke TV Petrovec.