ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19

ПЛАН ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ.

1. Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу:

1.6. НАСТАВА СЕ ОСТВАРУЈЕ СА ДВЕ ПАРАЛЕЛНЕ ГРУПЕ ТОКОМ ДАНА (ГРУПА А И ГРУПА Б) – СВА ОДЕЉЕЊА ПРВОГ ЦИКЛУСА _ОСИМ ОДЕЉЕЊА КОЈА СЕ НЕ ДЕЛE НА ГРУПЕ ЈЕР БРОЈ УЧЕНИКА НИЈЕ ВЕЋИ ОД 15.

ПРВИ ЦИКЛУС:
– НАСТАВА СЕ ОРГАНИЗУЈЕ СВАКОДНЕВНО У ШКОЛИ УЗ НЕПОСРЕДАН ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ РАД
– ОДЕЉЕЊА СА БРОЈЕМ УЧЕНИКА ВЕЋИМ ОД 15 СЕ ДЕЛЕ НА ДВЕ ГРУПЕ (ДАКЛЕ САМО ОДЕЉЕЊА I-1, I-2, II-3, IV-2 И IV-3 СЕ НЕЋЕ ДЕЛИТИ)
– СВАКО ОДЕЉЕЊЕ ИМА СВОЈУ УЧИОНИЦУ
– НАСТАВА ПОЧИЊЕ У 7:30 ЗА ЈЕДНУ ГРУПУ А У 10:30 ЗА ДРУГУ ГРУПУ. ЗА ТЕРМИН ПОЛАСКА У ШКОЛУ ГРУПЕ ЋЕ СЕ СМЕЊИВАТИ НА НЕДЕЉНОМ НИВОУ.
– ИЗМЕЂУ СМЕНА ЈЕ ПАУЗА ОД 20 МИНУТА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ УЧИОНИЦА, А У ОКВИРУ ЈЕДНЕ СМЕНЕ (ПОСЛЕ ДРУГОГ ЧАСА) ПАУЗА У ТРАЈАЊУ ОД 15 МИНУТА РАДИ ПРОВЕТРАВАЊА УЧИОНИЦА.
– ДНЕВНО УЧЕНИЦИ ИМАЈУ 4 ЧАСА, ОСТАЛИ ПРЕДВИЂЕНИ НАСТАВНИ ЧАСОВИ ОДРЖАЋЕ СЕ ОНЛИНЕ ИЛИ НА ДАЉИНУ.
– ЧАСОВИ ТРАЈУ ПО 30 МИНУТА
– ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ДА СЕ НАСТАВА ИЗ ПОЈЕДИНИХ ПРЕДМЕТА ОДРАДИ КРОЗ БЛОК-НАСТАВУ
– УЧЕНИЦИ ЋЕ ТОКОМ БОРАВКА У ШКОЛИ БИТИ ДУЖНИ ДА НОСЕ МАСКУ У СВИМ ПРИЛИКАМА ОСИМ КАДА СЕДЕ НА СВОМ МЕСТУ И ПРАТЕ НАСТАВУ
– ШКОЛА ЋЕ ОБЕЗБЕДИТИ ДЕЗИФЕКЦИОНА СРЕДСТВА А УЧЕНИЦИ ЋЕ ОД КУЋЕ НОСИТИ КРПИЦЕ КОЈИМА ЋЕ БРИСАТИ СВОЈУ КЛУПУ
– НЕДЕЉНИ РАСПОРЕД ЧАСОВА ЋЕ УРАДИТИ АКТИВ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
– НАСТАВИЦИ КОЈИ ИМАЈУ МАЊЕ ОПТЕРЕЋЕЊА ПОМАГАЋЕ НАСТАВНИЦИМА КОЈИ ИМАЈУ ВИШЕ ОПТЕРЕЋЕЊА (ОВО ВАЖИ И ЗА СТР. САРАДНИКЕ)
– НАСТАВНИЦИ ТРЕБА ДА САСТАВЉАЈУ КРАЋЕ ИЗВЕШТАЈЕ О СВОМ РАДУ НА ДНЕВНОМ И НЕДЕЉНОМ НИВОУ А РАДИ ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ОВОГ ПЛАНА АКТИВНОСТИ

ОСТАЛО
– У ШКОЛИ ЋЕ РАДИТИ И ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ПОДЕЉЕН У ДВЕ ГРУПЕ. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ЋЕ РАДИТИ ОД 7 ДО 16 ЧАСОВА. УЧЕНИЦИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ЋЕ БИТИ ПОДЕЉЕНИ У ДВЕ ГРУПЕ. ДО 13:30 ГРУПЕ СЕ НЕИЗМЕНИЧНО СМЕЊУЈУ. ОД 13:30 ЈЕДНУ ОД ГРУПА ЋЕ ПРЕДУЗЕТИ ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ КОЈИ ЋЕ ВРЕМЕ СА ЊИМА ПРОВОДИТИ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ, ДВОРИШТУ, ПАРКУ, БИБЛИОТЕЦИ…
– СВИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЋЕ БИТИ ДРЖАНИ КРОЗ НАСТАВУ НА ДАЉИНУ ДОК ЋЕ ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ БИТИ ДРЖАНИ У КОМБИНОВАНОМ ОБЛИКУ, ПОНЕКАД НА ДАЉИНУ А ПОНЕКАД КРОЗ НЕПОСРЕДНИ РАД У ЗАВИСНОСТИ ОД ПОТРЕБА.
– У ШКОЛИ ЗА УЧЕНИКЕ НЕЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНА УЖИНА ВЕЋ ЋЕ ДЕЦИ БИТИ ПРЕПОРУЧЕНО ДА ЈЕ НОСЕ ОД КУЋЕ И ДА УЖИНАЈУ У ВРЕМЕ ВЕЛИКОГ ОДМОРА.
– У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНА ИСХРАНА.
– ВЕЛИКИ ОДМОР ЋЕ БИТИ ПОСЛЕ 2. ЧАСА У ТРАЈАЊУ ОД 15 МИНУТА А РАДИ ПРОВЕТРАВАЊА И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ПРОСТОРИЈА, КАО И РАДИ БОРАВКА УЧЕНИКА НА СВЕЖЕМ ВАЗДУХУ
– У ШКОЛИ ЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНО ПОЈАЧАНО ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ И ТО ПО УНАПРЕД УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ.
– ШКОЛА НЕЋЕ ПРАВИТИ ГРУПЕ САСТАВЉЕНЕ ОД УЧЕНИКА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ ОДЕЉЕЊА
– У ШКОЛИ ЋЕ ПОСТОЈАТИ СОБА ЗА ИЗОЛАЦИЈУ НАМЕЊЕНА ЗА БОРАВАК УЧЕНИКА КОЈИ СУ ПОКАЗАЛИ СИМПТОМЕ БОЛЕСТИ И У ЊОЈ ЋЕ УЧЕНИЦИ БОРАВИТИ ДОК ПО ЊИХ НЕ ДОЂУ РОДИТЕЉИ/СТАРАТЕЉИ
– ОСИМ НЕПОСРЕДНОГ НАСТАВНОГ РАДА, НАСТАВНИЦИ ЋЕ РАДИТИ И ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС У ДИГИТАЛНОМ ОБЛИКУ ЗА ОНЕ УЧЕНИКЕ КОЈИ НАСТАВУ ПРАТЕ НА ДАЉИНУ
– СВИ УЧЕНИЦИ А НАРОЧИТО УЧЕНИЦИ КОЈИ НАСТАВУ ПРАТЕ НА ДАЉИНУ ЋЕ ИМАТИ И ТВ НАСТАВУ, КАО И ВЕБ ПОРТАЛ vzdelavanie.nrsnm.com
– РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ ПРВОГ И ПЕТОГ РАЗРЕДА СУ РАДИ ИНФОРМИСАЊА И УПОЗНАВАЊА СА РОДИТЕЉИМА ДУЖНЕ ДА 31.8.2020. ОРГАНИЗУЈУ РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ У ТЕРМИНИМА КОЈИ ЋЕ БИТИ НАКНАДНО ОДРЕЂЕНИ А ОСТАЛЕ РОДИТЕЉСКЕ СТАРЕШИНЕ ЋЕ РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ ОДРЖАТИ НА ДАЉИНУ.
– ПРВИ РАДНИ ДАН, НАСТАВА ЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНА У МАЊЕМ ОБИМУ А ЗА ПРВАКЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕН ПОСЕБАН ТЕРМИН ЗА ДОЛАЗАК У ШКОЛУ
– РОДИТЕЉИ СУ ДУЖНИ ДА СВАКО ЈУТРО ПРОВЕРАВАЈУ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ СВОГ ДЕТЕТА И ДА НЕ ШАЉУ ДЕТЕ У ШКОЛУ АКО ЈЕ БОЛЕСНО
– ЗАДУЖЕНА ОСОБА ИЗ ШКОЛЕ ЋЕ ПРОВЕРАВАТИ ТЕМПЕРАТУРУ УЧЕНИКА.
***

2. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу (заокружити модел који се примењује):

2.6. НАСТАВА СЕ ОСТВАРУЈЕ СА СМЕЊИВАЊЕМ ГРУПА ТОКОМ СЕДМИЦЕ (ГРУПА А И ГРУПА Б) – СВА ОДЕЉЕЊА ДРУГОГ ЦИКЛУСА – ОСИМ ОДЕЉЕЊА КОЈА СЕ НЕ ДЕЛE НА ГРУПЕ ЈЕР БРОЈ УЧЕНИКА НИЈЕ ВЕЋИ ОД 15.

ДРУГИ ЦИКЛУС
– НАСТАВА СЕ ОРГАНИЗУЈЕ СВАКОДНЕВНО У ШКОЛИ УЗ НЕПОСРЕДАН О-В РАД
– ОДЕЉЕЊА СА БРОЈЕМ УЧЕНИКА ВЕЋИМ ОД 15 СЕ ДЕЛЕ НА ДВЕ ГРУПЕ (ДАКЛЕ САМО ПОЈЕДИНА ОДЕЉЕЊА СЕ МОЖДА НЕЋЕ ДЕЛИТИ)
– СВАКО ОДЕЉЕЊЕ ИМАЋЕ СВОЈУ УЧИОНИЦУ И НЕЋЕ СЕ СЕЛИТИ КАО ИНАЧЕ
– НАСТАВА ПОЧИЊЕ У 13:30 ЗА ЈЕДНУ ГРУПЕ И У 17:00 ЗА ДРУГУ ГРУПУ. ЗА ТЕРМИН ПОЛАСКА У ШКОЛУ ГРУПЕ ЋЕ СЕ СМЕЊИВАТИ НА НЕДЕЉНОМ НИВОУ.
– ИЗМЕЂУ СМЕНА ЈЕ ПАУЗА ОД 20 МИНУТА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ УЧИОНИЦА, А У ОКВИРУ ЈЕДНЕ СМЕНЕ (ПОСЛЕ ДРУГОГ ЧАСА) ПАУЗА У ТРАЈАЊУ ОД 15 МИНУТА РАДИ ПРОВЕТРАВАЊА УЧИОНИЦА.
– ДНЕВНО УЧЕНИЦИ ИМАЈУ 5 ЧАСОВА, ОСТАЛИ ПРЕДВИЂЕНИ НАСТАВНИ ЧАСОВИ ОДРЖАЋЕ СЕ ОНЛИНЕ ИЛИ НА ДАЉИНУ.
– ЧАСОВИ ТРАЈУ ПО 30 МИНУТА
– ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ДА СЕ НАСТАВА ИЗ ПОЈЕДИНИХ ПРЕДМЕТА ОДРАДИ КРОЗ БЛОК-НАСТАВУ
– УЧЕНИЦИ ЋЕ ТОКОМ БОРАВКА У ШКОЛИ БИТИ ДУЖНИ ДА НОСЕ МАСКУ У СВИМ ПРИЛИКАМА ОСИМ КАДА СЕДЕ НА СВОМ МЕСТУ И ПРАТЕ НАСТАВУ
– ШКОЛА ЋЕ ОБЕЗБЕДИТИ ДЕЗИФЕКЦИОНА СРЕДСТВА А УЧЕНИЦИ ЋЕ ОД КУЋЕ НОСИТИ КРПИЦЕ КОЈИМА ЋЕ БРИСАТИ СВОЈУ КЛУПУ
– НЕДЕЉНИ РАСПОРЕД ЧАСОВА ЋЕ УРАДИТИ ТИМ ЗА РАСПОРЕД ЧАСОВА
– НАСТАВИЦИ КОЈИ ИМАЈУ МАЊЕ ОПТЕРЕЋЕЊА ПОМАГАЋЕ НАСТАВНИЦИМА КОЈИ ИМАЈУ ВИШЕ ОПТЕРЕЋЕЊА (ОВО ВАЖИ И ЗА СТР. САРАДНИКЕ)
– НАСТАВНИЦИ ТРЕБА ДА САСТАВЉАЈУ КРАЋЕ ИЗВЕШТАЈЕ О СВОМ РАДУ НА ДНЕВНОМ И НЕДЕЉНОМ НИВОУ А РАДИ ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ОВОГ ПЛАНА АКТИВНОСТИ

ОСТАЛО
– У ШКОЛИ ЋЕ РАДИТИ И ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ПОДЕЉЕН У ДВЕ ГРУПЕ. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ЋЕ РАДИТИ ОД 7 ДО 16 ЧАСОВА. УЧЕНИЦИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ЋЕ БИТИ ПОДЕЉЕНИ У ДВЕ ГРУПЕ. ДО 13:30 ГРУПЕ СЕ НЕИЗМЕНИЧНО СМЕЊУЈУ. ОД 13:30 ЈЕДНУ ОД ГРУПА ЋЕ ПРЕДУЗЕТИ ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ КОЈИ ЋЕ ВРЕМЕ СА ЊИМА ПРОВОДИТИ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ, ДВОРИШТУ, ПАРКУ, БИБЛИОТЕЦИ…
– СВИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЋЕ БИТИ ДРЖАНИ КРОЗ НАСТАВУ НА ДАЉИНУ ДОК ЋЕ ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ БИТИ ДРЖАНИ У КОМБИНОВАНОМ ОБЛИКУ, ПОНЕКАД НА ДАЉИНУ А ПОНЕКАД КРОЗ НЕПОСРЕДНИ РАД У ЗАВИСНОСТИ ОД ПОТРЕБА.
– У ШКОЛИ ЗА УЧЕНИКЕ НЕЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНА УЖИНА ВЕЋ ЋЕ ДЕЦИ БИТИ ПРЕПОРУЧЕНО ДА ЈЕ НОСЕ ОД КУЋЕ И ДА УЖИНАЈУ У ВРЕМЕ ВЕЛИКОГ ОДМОРА.
– У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНА ИСХРАНА.
– ВЕЛИКИ ОДМОР ЋЕ БИТИ ПОСЛЕ 2. ЧАСА У ТРАЈАЊУ ОД 15 МИНУТА А РАДИ ПРОВЕТРАВАЊА И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ПРОСТОРИЈА, КАО И РАДИ БОРАВКА УЧЕНИКА НА СВЕЖЕМ ВАЗДУХУ
– У ШКОЛИ ЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНО ПОЈАЧАНО ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ И ТО ПО УНАПРЕД УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ.
– ШКОЛА НЕЋЕ ПРАВИТИ ГРУПЕ САСТАВЉЕНЕ ОД УЧЕНИКА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ ОДЕЉЕЊА
– У ШКОЛИ ЋЕ ПОСТОЈАТИ СОБА ЗА ИЗОЛАЦИЈУ НАМЕЊЕНА ЗА БОРАВАК УЧЕНИКА КОЈИ СУ ПОКАЗАЛИ СИМПТОМЕ БОЛЕСТИ И У ЊОЈ ЋЕ УЧЕНИЦИ БОРАВИТИ ДОК ПО ЊИХ НЕ ДОЂУ РОДИТЕЉИ/СТАРАТЕЉИ
– ОСИМ НЕПОСРЕДНОГ НАСТАВНОГ РАДА, НАСТАВНИЦИ ЋЕ РАДИТИ И ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС У ДИГИТАЛНОМ ОБЛИКУ ЗА ОНЕ УЧЕНИКЕ КОЈИ НАСТАВУ ПРАТЕ НА ДАЉИНУ
– СВИ УЧЕНИЦИ А НАРОЧИТО УЧЕНИЦИ КОЈИ НАСТАВУ ПРАТЕ НА ДАЉИНУ ЋЕ ИМАТИ И ТВ НАСТАВУ, КАО И ВЕБ ПОРТАЛ vzdelavanie.nrsnm.com
– РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ ПРВОГ И ПЕТОГ РАЗРЕДА СУ РАДИ ИНФОРМИСАЊА И УПОЗНАВАЊА СА РОДИТЕЉИМА ДУЖНЕ ДА 31.8.2020. ОРГАНИЗУЈУ РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ У ТЕРМИНИМА КОЈИ ЋЕ БИТИ НАКНАДНО ОДРЕЂЕНИ А ОСТАЛЕ РОДИТЕЉСКЕ СТАРЕШИНЕ ЋЕ РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ ОДРЖАТИ НА ДАЉИНУ.
– ПРВИ РАДНИ ДАН, НАСТАВА ЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНА У МАЊЕМ ОБИМУ А ЗА ПРВАКЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕН ПОСЕБАН ТЕРМИН ЗА ДОЛАЗАК У ШКОЛУ
– РОДИТЕЉИ СУ ДУЖНИ ДА СВАКО ЈУТРО ПРОВЕРАВАЈУ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ СВОГ ДЕТЕТА И ДА НЕ ШАЉУ ДЕТЕ У ШКОЛУ АКО ЈЕ БОЛЕСНО
– ЗАДУЖЕНА ОСОБА ИЗ ШКОЛЕ ЋЕ ПРОВЕРАВАТИ ТЕМПЕРАТУРУ УЧЕНИКА.
***

3. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу (опционо за школе):
ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ НАСТАВУ ПРАТЕ НА ДАЉИНУ ПРИПРЕМЉЕНА ЈЕ ТВ НАСТАВА КАКО НА РТС ТАКО И НА СТАНИЦАМА ЛОКАЛНИХ ТЕЛЕВИЗИЈА (НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ). ОД ОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ПОСТОЈИ И ПЛАТФОРМА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА СЛОВАКА СА КОЈЕ ЋЕ СЕ СКИДАТИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОНЛИНЕ НАСТАВУ НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ: vzdelavanie.nrsnm.com

ОД ПЛАТФОРМИ ЗА УЧЕЊЕ НАСТАВНЦИ НАЈВИШЕ КОРИСТЕ GOOGLE CLASSROOM А ЗА КОМУНИКАЦИЈУ СА УЧЕНИЦИМА ВИБЕР
***

4. Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница):
СВИ РАЗРЕДИ И СВА ОДЕЉЕЊА ИМАЈУ НЕПОСРЕДАН НАСТАВНИ РАД СВАКОДНЕВНО ОД ПОНЕДЕЉКА ДО ПЕТАК. У ПРВОМ ЦИКЛУСУ УЧЕНИЦИ ЋЕ ИМАТИ 20 А У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ 25 НАСТАВНИХ ЧАСОВА НЕДЕЉНО. РАЗМАТРАЋЕ СЕ МОГУЋНОСТ ДА ОСМАЦИ ИМАЈУ И ПО 6 ЧАСОВА ДНЕВНО УКОЛИКО ТО САТНИЦА БУДЕ ДОЗВОЉАВАЛА. ПРЕДНОСТ ЋЕ ИМАТИ НАСТАВА ПРЕДМЕТА КОЈИ СУ ЗАСТУПЉЕНИ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ. НАКОН СПРОВЕДЕНЕ АНКЕТЕ СА РОДИТЕЉИМА НА НИВОУ ШКОЛЕ ИМАМО МАЊЕ ОД 10 УЧЕНИКА КОЈИ ЋЕ НАСТАВУ ПРАТИТИ ОНЛИНЕ ДОК СУ СЕ СВИ ОСТАЛИ ИЗЈАСНИЛИ ЗА НЕПОСРЕДАН НАСТАВНИ РАД.

МЛАЂИ РАЗРЕДИ:
МЛАЂИ ИДУ УВЕК ПРЕПОДНЕ, ЊИХОВА СМЕНА ЈЕ ОД 7:30 ДО 13:30

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ
СТАРИЈИ ИДУ УВЕК ПОПОДНЕ, ЊИХОВА СМЕНА ЈЕ ОД 13:30 ДО 20:00

ПЕТИ РАЗРЕД:
Физичко и здравствено васпитање редуковано, часови одељењског старешине и изборна настава су онлине а музичка култура иде наизменично сваке друге недеље са ликовном културом за 6. 7. и 8. разред (једном онлине а једном уз непосредни рад). Часови који су предвиђени за 6 и 7 час раде се на даљину.

ШЕСТИ РАЗРЕД:
Физичко и здравствено васпитање редуковано, часови одељењског старешине и изборна настава су онлине а музичка култура иде наизменично сваке друге недеље са ликовном културом за 6. 7. и 8. разред (једном онлине а једном уз непосредни рад). Часови који су предвиђени за 6 и 7 час раде се на даљину.

СЕДМИ РАЗРЕД:
Физичко и здравствено васпитање редуковано, часови одељењског старешине и изборна настава су онлине а музичка култура иде наизменично сваке друге недеље са ликовном културом за 6. 7. и 8. разред (једном онлине а једном уз непосредни рад). Часови који су предвиђени за 6 и 7 час раде се на даљину.

ОСМИ РАЗРЕД:
Физичко и здравствено васпитање редуковано, часови одељењског старешине и изборна настава су онлине а музичка култура иде наизменично сваке друге недеље са ликовном културом за 6. 7. и 8. разред (једном онлине а једном уз непосредни рад). Часови који су предвиђени за 6 и 7 час раде се на даљину.

5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАЗВОЈА, НАПРЕДОВАЊА, АНГАЖОВАЊА И ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА ОБАВЉАЋЕ СЕ У ТОКУ НЕПОСРЕДНОГ О-В РАДА У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

6. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у односу на породични контекст:
У ШКОЛИ РАДЕ И ДВА ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ КАО И ЈЕДНО ОДЕЉЕЊЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА ИЗ СПЕКТРА АУТИЗМА. СВА ОВА ОДЕЉЕЊА РАДИЋЕ УЗ НЕПСРЕДАН ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД ОСИМ АКО СУ СЕ РОДИТЕЉИ ОВЕ ДЕЦЕ ИЗЈАСНИЛИ ДА НАСТАВА БУДЕ ОНЛИНЕ.

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ЋЕ РАДИТИ.

ИСХРАНА ЋЕ БИТИ ОБЕЗБЕЂЕНА ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ.

7. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка…):
ПОРТАЛ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА СЛОВАКА ЗА СКИДАЊЕ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ: vzdelavanie.nrsnm.com

8. Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у школи према утврђеном моделу: (уписати посебно за сваки разред):
Разред Број ученика који не похађају наставу у школи
Први 0
Други 2
Трећи 0
Четврти 1
Пети 2
Шести 1
Седми 1
Осми 1 – СВИ ОНЛИНЕ

9. Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и недељном нивоу:
БИЋЕ ДВА ОДЕЉЕЊА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЈЕР ЈЕ ЖЕЉУ ЗА ПОХАЂАЊЕМ БОРАВКА ИЗРАЗИЛО 16 УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА А ИМАМО И 19 УЧЕНИКА КОЈИ СУ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ ПОХАЂАЛИ ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК.
9.1. Укупан број група продуженог боравка: 2 (14 У ЈЕДНОЈ И 13 У ДРУГОЈ)
9.2. Укупан број ученика уписаних у продужени боравак: 27, ИМАМО ИХ 14 У ЈЕДНОЈ И 13 У ДРУГОЈ ГРУПИ

9.3. Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка: 35

10. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис):
ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПЛАНА АКТИВНОСТИ ОБАВЉАЋЕ НА ДНЕВНОМ И НЕДЕЉНОМ НИВОУ СТРУЧНА СЛУЖБА ШКОЛЕ И ДИРЕКТОР ШКОЛЕ.
– НЕПОСРЕДНИМ УВИДОМ У НАСТАВНИ РАД
– ПРАЋЕЊЕМ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАСТАВНИКА
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОВОГ ПЛАНА СЕ СВАКИХ 15 ДАНА ШАЉЕ У ШКОЛСКУ УПРАВУ.

АЊИЧКА БИРЕШ
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]