Prva sednica aktiva nastavnika fizičkog i zdravstvenog vaspitanja održana je 16.9.2019. u školi „Mlada pokolenja“ u Kovačici.
Dogovoreni su termini opštinskih takmičenja za prvo polugodište.