Dana 4.12.2019. u našoj školi održano je opštinsko takmičenje iz odbojke za dečake.
Plasmani su sledeći:
1. KOVAČICA
2. PADINA
3. CREPAJA
4. DEBELJAČA
5. UZDIN