Naša základná škola si týmto dňom pripomína štyridsať rokov tvorivej činnosti učiteľky, ktorá stovkami žiakov vštepovala základy poznania sveta, odovzdávala im vedomosti a učila slušnému správaniu.

V škole zanechala kus svojho osobného života a pre štyridsaťročnú skvelú prácu ĎAKUJEME.

Kolektív Základnej školy mladých pokolení.