Opština Kovačice je za sve učenika 1. razreda obezbedila školski ranac i pakovanje od tri lektire za 1. razred.