Pokrajinská prehliadka recitátorov bola usporiadaná v Sečanji, 12.4.2019.

Naša žiačka Hanka Hriešiková získala zlatý diplom.

V Sečnji súťažili Hana Hriešiková, Martin Benka a Natalija Siantová, všetci žiaci II.-1 triedy.