Ovim pravilnikom reguliše se način pravdanja izostanaka učenika sa svih obaveznih oblika obrazovno-vaspitnog rada. Pod obaveznim oblicima obrazovno-vaspitnog rada podrazumevaju se: nastava, dopunska nastava, pripremna nastava, časovi odeljenjskog starešine i odeljenjske zajednice.

Pravilnik preuzmite OVDE.