Vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Čestné uznanie získal Matej Hrk (8-2) za prózu o známej maliarke Zuzane Chalupovej.
Odmenený je pobytom na Slovensku.