Dana 30.1.0224. održano je predavanje iz MUP-a za učenike 8. razreda.

Predavanje o mogućnostima upisa u srednju školu za školovanje za policajce održano je u zbornici škole