Dana 19.4.2024. za naše učenike je održana prezentacija Tehničke škole „23. maj“ Pančevo.