I ove školske godine se u našoj školi radi projekta nastava.
Ove godine, tema projektne nastave su bila pravila ponašanja u našoj školi.
Projektna nastava je rađena zajedno sa odeljenjiima I-3 a odeljenje dece sa ssmetnjama u razvoju.