Rad na izradi monografije naše škole se polako ali sigurno ubrzava, baš ovih dana su nam značajne fotografije dostavili naši cenjeni sugrađani Marija Hološ i dr Andrej Hriešik … Pozivamo i vas da pomognete izradu naše školske monografije tako što ćete pretražiti svoju ličnu arhivu i poslati nam skenirane fotografije ili dokumenta od značaja (sa kratkim opisom) na e-adresu monografia@mladepokolenia.rs …