Na ČOS-u 8-1 održana radionica Tradicionalni i moderni mediji.
Ishod radionice izrada QR kodova sa linkovima ka muzičkim spotovima.