Tokom druge polovine maja u školi se radilo na sanaciji, rekonstrukciji ili ulepšavanju škole.

Zamenjena su vrata na kabinetima biologije, hemije, fizike i tehničkog.

Zamenjen je krov iznad hola škole.

Uređeno je školsko igralište.

Za školski park su napravljene nove klupe.

Ofarbani su golovi, stative i koš na školskom igralištu.