Tokom maja meseca u školi su obavljeni radovi na rekonstrukciji, ulepšavanju i osavremenjivanju učionica.

U kabinetima matematike je urađena sanacija parketa a uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje nabavljena je i interaktivna tabla sa pratećom opremom.