U ovom članku pogledajte raspored časova odeljenjskih starešina ove školske godine.

I-1 ZUZANA SVETLIK – PETAK 5. ČAS
I-2 ZUZANA PETRIK – ČETVRTAK 5. ČAS
I-3 KATA PAVELA – PETAK 5. ČAS

II-1 ANA ČIPKAR FARKAŠ – PONEDELJAK 5. ČAS
II-2 KATARINA KARKUŠ – UTORAK 6. ČAS
II-3 OLIVERA SLADEČEK – UTORAK 6. ČAS

III-1 ANA KUKUČKA – PETAK 6. ČAS
III-2 VJERA TOMAN – PETAK 6. ČAS
III-3 GORDANA STANISAVLJEVIĆ – PONEDELJAK 6. ČAS

IV-1 KATARINA ŠIMAK – ČETVRTAK 6. ČAS
IV-2 JARMILA HALUPA – ČETVRTAK 6. ČAS
IV-3 IVANKA MRAVIK – PONEDELJAK 6. ČAS

DARINA DOŠA STANO – PONEDELJAK 5. ČAS ILI UTORAK 4. ČAS

V-1 ANA HRK – PONEDELJAK 7. ČAS
V-2 VLADO ŠIMEK – SREDA 6. ČAS
V-3 SVETLANA KOCIĆ – UTORAK 1. ČAS

VI-1 TATIANA BREZINOVA – SREDA 3. ČAS
VI-2 ELENA OMASTA – ČETVRTAK 2. ČAS
VI-3 ANA KOKAVSKI – SREDA 7. ČAS

VII-1 MARIA KOTVAŠOVA – PONEDELJAK 7. ČAS
VII-2 ZUZANA PUTNIK – UTORAK 7. ČAS (POPODNE)
VII-3 SANJA BOJKOVIĆ – SREDA 4. ČAS

VIII-1 EVKA OMASTA – ČETVRTAK 5. ČAS
VIII-2 KATARINA MIKULIĆ – SREDA 4. ČAS
VIII-3 DARINA POLJAK – SREDA 4. ČAS