RASPORED DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE TOKOM ZIMSKOG RASPUSTA 2019/2020.
PREUZMITE O V D E.

DOPUNA:

ISTORIJA – Jurica Miroslav 8.01.2020. u 9,30 i 10.01.2020 u 9,30 dopunska, dodatna i sekcija.

IZMENA ZBOG GREŠKE U PRVOBITNOM RASPOREDU:

FIZIKA – Jan Tomaš 8.1.2020. u 10:30 za učenike VII razreda
MATEMATIKA – Jan Tomaš 8.1.2020. u 9:00 za učenike VI i VIII razreda