ПРЕДМЕТ ВРСТА ДАТУМ

V-1
Словачки језик и књижевност писмени задатак 4. 12. 2020.
Немачки језик контролни задатак 7. 12. 2020.
Математика писмени задатак 9. 12. 2020.
Српски као нематерњи језик контролни задатак 14. 12. 2020.
Словачки језик и књижевност контролни задатак 17. 12. 2020.

V-2
Немачки језик контролни задатак 8. 12. 2020.
Математика писмени задатак 10. 12. 2020.
Српски као нематерњи језик писмени задатак 15. 12. 2020.
Словачки језик и књижевност контролни задатак 17. 12. 2020.

V-3
Немачки језик контролни задатак 3. 12. 2020.
Математика писмени задатак 10. 12. 2020.

VI-1
Немачки језик писмени задатак 4. 12. 2020.
Српски као нематерњи језик контролни задатак 4. 12. 2020.
Географија контролни задатак 8. 12. 2020.
Математика писмени задатак 15. 12. 2020.

VI-2
Немачки језик писмени задатак 4. 12. 2020.
Српски као нематерњи језик писмени задатак 4. 12. 2020.
Географија контролни задатак 8. 12. 2020.
Математика писмени задатак 15. 12. 2020.

VI-3
Српски језик и књижевност контролни задатак 4. 12. 2020.
Српски језик и књижевност писмени задатак 9. 12. 2020.
Математика писмени задатак 15. 12. 2020.

VII-1
Словачки језик и књижевност писмени задатак 1. 12. 2020.
Српски као нематерњи језик контролни задатак 4. 12. 2020.
Географија контролни задатак 8. 12. 2020.
Математика писмени задатак 15. 12. 2020.

VII-2
Словачки језик и књижевност писмени задатак 2. 12. 2020.
Географија контролни задатак 8. 12. 2020.
Српски као нематерњи језик контролни задатак 11.12.2020.
Математика писмени задатак 15. 12. 2020.

VII-3
Српски језик и књижевност писмени задатак 10. 12. 2020.
Математика писмени задатак 16. 12. 2020.

VIII-1
Енглески језик писмени задатак 1. 12. 2020.
Немачки језик писмени задатак 2. 12. 2020.
Словачки језик и књижевност писмени задатак 8. 12. и 11.12
Математика писмени задатак 9. 12. 2020.

VIII-2
Енглески језик писмени задатак 1. 12. 2020.
Немачки језик писмени задатак 4. 12. 2020.
Српски као нематерњи језик контролни задатак 14.12.2020.
Словачки језик и књижевност писмени задатак 8. 12. 2020.
Математика писмени задатак 9. 12. 2020.

VIII-3
Енглески језик писмени задатак 1. 12. 2020.
Српски језик и књижевност писмени задатак 4. 12. 2020.
Немачки језик писмени задатак 7. 12. 2020.
Математика писмени задатак 16. 12. 2020.

НАПОМЕНА
У СКЛАДУ СА НОВИМ ОПЕРАТИВНИМ РАДОМ ШКОЛЕ, ЗБОГ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА КОВИД 19, СВЕ ПИСАНЕ ПРОВЕРЕ ЋЕ БИТИ ОДРЖАНЕ НА ДАЉИНУ, ОНЛАЈН.