ПРЕДМЕТ ДАТУМ

I-1
Словачки језик и књижевност 14.12..2020
Математика 11.12.2020.
Свет око нас 8.12.2020.

I-2
Словачки језик и књижевност 14.12.2020
Математика 11.12.2020.
Свет око нас 7.12.2020.

I-3
Српски језик и књижевност 11.12.2020
Свет око нас 8.12.2020.

II-1
Словачки језик и књижевност 9.12. и 15.12.
Математика 11.12.2020.
Свет око нас 14.12.2020.

II-2
Словачки језик и књижевност 9.12. и 15.12.
Математика 11.12.2020
Свет око нас 14.12.2020.

II-3
Српски језик и књижевност 8.12.2020
Математика 14.12.2020.
Свет око нас 9.12.2020.

III-1
Словачки језик и књижевност 10.12.2020.
Математика 11.12.2020

III-2
Словачки језик и књижевност 10.12.2020.
Математика 11.12.2020

III-3
Српски језик и књижевност 14.12.2020
Природа и друштво 1.12.2020.
Математика 11.12.2020.

IV-1
Српски језик као нематерњи 3.12.2020.
Математика 11.12.2020.
Словачки језик и књижевност 15.12.2020.

IV-2
Српски језик као нематерњи 3.12.2020.
Словачки језик и књижевност 14.12.2020.
Математика 11.12.2020.
Словачки језик и књижевност 9.12.2020.

IV-3
Српски језик и књижевност 2.12. и 4.12.
Природа и друштво 8.12.2020.
Математика 11.12.2020.

НАПОМЕНА
У СКЛАДУ СА НОВИМ ОПЕРАТИВНИМ РАДОМ ШКОЛЕ, ЗБОГ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА КОВИД 19, ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ СЕ ЗАВРШАВА 18.12.2020.