PONEDELJAK 1.6.2020.

9:00 SLOVAČKI JEZIK
Maria Kotvaš

9:00 SRPSKI KAO NEMATERNJI
Vlasta Kirić

SREDA 3.6.2020.

9:00 FIZIKA
Ana Srdićova

9:00 FIZIKA
Nenad Grozdanić

9:00 MATEMATIKA
Katarina Mikulić

9:00 BIOLOGIJA
Evka Omasta

ČETVRTAK 4.6.2020.

9:00 NEMAČKI JEZIK
Ana Kokavski

9:00 HEMIJA
Evka Omasta

PETAK 5.6.2020.

9:00 ENGLESKI JEZIK
Tanja Brezinova

10:00 ISTORIJA
Želka Svetlik