Rozhlasová súťaž recitátorov

Home/Kategorije/Školské správy/Školske vesti/Rozhlasová súťaž recitátorov

V Štúdiu M Novosadského rozhlasu 3.novembra 2018 prebiehal 45. ročník Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 59 recitátorov. Našu školu predstavovali Elena Straková, Una Brtková, Ivor Brtka a Matej Hrk

V kategórii prednesu poézie žiakov nižších ročníkov a tretiu cenu získal Matej Hrk žiak 4-2 triedy a v  kategórii prednesu prózy najúspešnejšia bola ôsmačka Elenka Straková.  

Odmeny pre najúspešnejších recitátorov zabezpečili Matica slovenská v Srbsku, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov.