Rozspievané klenoty pokrajinského rázu sa uskutočnili v sobotu 29. októbra v roku 2022. Gratulujeme víťazom, predstaviteľom našej školy:

Lucii Válovcovej, ktorá si vyspievala 1. cenu odbornej poroty v kategórii nižšich ročníkov, ale aj obecenstvo ju podporilo veľkým počtom hlasov

Ivone Stvorcovej, ktorá si vyspievala 1. cenu odbornej poroty v kategórii vyššich ročníkov a s najviac hlasov cenu obecenstva,

Kataríne Válovcovej pre 2. cenu odbornej poroty, a

Karolovi Lukáčovi, ktorý získal cenu pre najautentickejší kroj.

Našim spevačkom prajeme mnoho úspechov do budúca.