Vážení žiaci a rodičia,
tu si môžete pozrieť termíny vysielaní po slovenský na RTV2 a na VYSIELANIE2TV Petrovec a na facebook stránke TV Petrovec