Seminár pre žiakov základných škôl v Petrovci

Home/Kategorije/Školské správy/Školske vesti/Seminár pre žiakov základných škôl v Petrovci

V nadväznosti na minuloročný seminár, ako i tie predtým, pre žiakov základných škôl v sobotu 10.novebmra 2018 na Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci bol prichystaný jednodňový seminár pod názvom Interaktivita a interdisciplinárnosť v modernizácii učiva o vybraných slovách.

 

Seminár pôvodne bol určený pre učiteľov slovenčiny z 12 vojvodinských základných škôl s vyučovacou rečou slovenskou. Seminár sa realizoval prostredníctvom troch tvorivých dielní z oblasti slovenského jazyka a slohu, výtvarnej kultúry a z informatického vzdelávania.

V tvorivých dielňach žiaci sa podieľali na zhotovovaní a vypracovaní kreatívnych cvičení s cieľom zvládnutia aktívnej slovnej zásoby.

Školitelia ich pozitívne motivovali k dosiahnutiu aktívneho ovládania a zdokonaľovania nových digitálnych didaktických pomôcok.

Napoludnie prebiehalo pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenčiny.

Po obedňajšej prestávke účastníci seminára navštívili viaceré vzdelávacie a kultúrne inštitúcie v Petrovci.

 

Hlas ľudu (skrátené)