Okrem domácej výchove ktorú sú rodičia povinní svojim deťom odovzdať ako dedičstvo, veľmi dôležité inštitúcie pre vzdelanie detí sú škola a cirkev.
V Kovačici škola a cirkev spolupracovali a je to chvályhodné a snažíme sa aj v dnešnej dobe spoluprácu udržať ale aj čoraz viac tieto dve inštitúcie priblížiť jednu k druhej.
V pondelok 15.5. sme mali príležitosť byť na oslave školy pri príležitosti 220 rokov od založenia tejto dôležitej inštitúcie pre Kovačicu.
Slovenská evanjelická cirkev sa zúčastnila v manifestácii a na úvod sa ujal slova kovačický pán farár Martin Bajza. Pamätnú tabuľu k 220. výročiu na škole odhalili pán senior banatský, Slaďan Danijel Srdić a pani riaditeľka Základnej školy mladých pokolení v Kovačici Anička Bírešová.
Sme hrdí, že máme Základnú školu mladé pokolenie v Kovačici, v ktorej sa generácie detí učia o svojej identite vo svojom materinskom jazyku a sme vďačný Pánu Bohu, že sa z nej vykotvili mnohí úspešní ľudia.