Dana 25.2.2022. održana školska smotra recitatora.

Školská súťaž recitátorov bola usporiadana 25.2.2022.

Na obecnú súťaž postúpili:

Na okružnu smotru su se plasirali:

Karol Lukáč 3-2
Iskra Stamenov 3-3
Ema Mravik 4-3
Iva Lotina 4-3
Hana Hriešiková 5-1
Martin Benka 5-1
Matej Hrk 7-2
Milan Hrk 7-2
Vanja Marinković 7-3