Dňa 11.3.2022. bola usporiadaná školská súťaž z biológie.

Na súťaži sa zúčastnili nasedovní žiaci:

Piataci:
1. Filip Jonáš
2. Vanesa Veňarská
3. Natalija Sianta
Andrija Šajn
Viktor Benka

Šiestaci:
1.Aleksandra Veňarská
2.Oliver Poljak
3.Viliam Lenhart

Siedmaci:
1.Aleksandra Babinjec
2.Luka Stojković
3.Patrik Haviar

Ôsmaci:
1.Adam Farkaš
2.Adina Majdlíková

Realizovali Evka Omastová a Tatjana Šipická