Smelý zajko na 3xĎ

 

Divadelná odbočka Základnej školy mladých pokolení vystúpila na Detskej divadelnej prehliadke 3xĎ v Starej Pazove v piatok, 1.júna 2018 s divadelným predstavením Smelý zajko. Detská odborná porota odmenila Andreja Murtina a Elenu Strakovú za najlepšie stvárnené postavy. Odborná porota v zložení dipl. režisér Ján Makan, Doc. dipl. režisér a dipl. herec Miroslav Benka, významný umelec, dipl. herec Miroslav Fábry, herec SND, predseda

Odmenili Elenu Strakovú za úspešný herecký výkon.