Наставник Допунска настава/термин Додатна настава/термин

Зузана Путник среда 12:00 среда 15:00
Ана Хркова уторак 12:30 четвртак12:30
Ева Пољак Хркова уторак 7. час уторак 7. час
Властислава Кирић уторак 12:45 (поподне18:15) среда у 12:45 (поподне18:15)
Лукић Јелена четвртак 7. час (у првој смени) понедељак7. час
ТатјанаБрезинова петак 12:15 четвртак 12:15 (8.разред)
Евка Каркуш среда од 9:05 – 9:50 (сваке друге недеље) среда од 15:05 – 15:50 (сваке друге недеље)

Светлана Коцић четвртак 12:15 среда 12:15 (8. разред)
КатаринаМикулић среда12:00 петак12:00
Владо Шимек петак 12:15 четвртак12:15
СањаБојковић / четвртак12:15
Зузана Куталек понедељак среда
Мирослав Јурица четвртак 12:15 четвртак 12:15
Зорица Тимотијевић понедељак (претчас у поподневној смени) среда (претчас у поподневној смени)
Елена Омаста уторак 12:15 петак 12:15
Евка Омаста понедељак 12:00 – биологија уторак 12:00 – хемија петак 12:00(биологија и хемија)
Мартин Немчек уторак 7. час уторак 7. час
Ана Срдић четвртак 12:00 понедељак 12:00
Јано Томаш среда 12:15 четвртак 12:15
Јожо Фаркаш понедељак /
Павел Томаш среда 12:15 петак 12:15
Павел Урбан среда/петак после 7. часа среда/петак после 7. часа
Татјана Шипицки среда 12:00
Ненад Грозданић петак 12:15 петак 12:15
Борислав Жарков четвртак 6. час