Ovde možete pogledati termine dopunske nastave za učenike mlađih razreda.

KATARINA KARKUŠ ČETVRTAK 5. ČAS
KATA PAVELA ČETVRTAK 5. ČAS
OLIVERA SLADEČEK PONEDELJAK 6. ČAS
ZUZANA PETRIKOVA UTORAK 5. ČAS
VJERA TOMAN ČETVRTAK 6. ČAS
ANA KUKUČKA ĆETVRTAK 6. ČAS ILI PRETČAS
ANA ČIPKAR FARKAŠ PONEDELJAK 6. ČAS ILI PRETČAS
GORDANA STANISAVLJEVIĆ SREDOM I PETKOM PRETČAS U 12:00
IVANKA MRAVIK ČETVRTAK 5. ČAS
JARMILA HALUPA UTORAK 6. ČAS
KATARINA ŠIMAK UTORAK 6. ČAS
MARINA BABKOVA ČETVRTAK 6. ČAS
ZUZANA SVETLIK ČETVRTAK 5. ČAS