Drugu godinu u našoj školi imamo Tim za međupredmetne kompetencije i preduzetništvo.
Tim je prvu sednicu za ovu godinu imao dana 5.12.2019.