Dňa 2. 12. 2021. ukážkovú hodinu z náboženstva mala pani učiteľka Anna Srdićová.
Hosťom na hodine so žiakmi I.-IV. ročníka boli aj pán Senior banátsky Mgr. Slađan Srdić.