Ulepšavanje spomenika ispred škole odradio je domar škole Juraj Cicka dana 13.4.20223.