Naša učenica II razreda Kalina Babka (II-2) je osvojila drugo mesto na konkursu Saveta za bezbednost u saobraćaju na temu

Šta znaš o saobraćaju?

REZULTATI:

U kategoriji grupnih radova

I mesto osvojila je predškolska ustanova Kolibri, radna jedinica Samoš – pripremno-mešovita grupa

II mesto osvojila je Osnovna škola Sava Žebeljan, 4/2 odeljenje

III mesto osvojio je rad grupe autora: Andrijana, Pavle, Višnja i Bisera, i oni pohađaju mešovitu grupu u Crepaji

Individualni radovi – predškolci

Tara Trojanović PU Kolibri Crepaja
Viktor Valenta Pu Kolibri Padina
Mark Borka Pu Kolibri Uzdin
Specijalna nagrada dodeljena je Dorotei Sekulić iz PU Kolibri Uzdin.

Niži razredi osnovne škole

Dunja Tomašević I/2 Debeljača
Kalina Babka II/2 Kovačica
Jana Stoimenov I/2 Crepaja
Specijalna nagrada dodeljena je Babić Dragoljubu, učeniku 4/2 OŠ Sava Žebeljan iz Crepaje.

U kategoriji viših razreda najbolji rad je literarni rad Ivane Huđec, učenice odeljenja 7/2 iz Padine.