U Kovinu je 22. marta održana zonska smotra recitatora.

Najuspešniji su bili naši učenici Hana Hriešikova, Natalia Siantova i Martin Benka koji su se plasirali na pokrajinsku smotru.