Žiaci Základnej školy mladých pokolení sa v piatok 23.12.2022. zúčastnili na vianočných trhoch. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie naších spevákov a recitátorov.