Počas jarných prázdnin v škole sa koná výmena okien ďakujúc dotácii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.